Czy zawsze możemy oddać towar zakupiony w Internecie?

Zakupy internetowe stają się coraz bardziej powszechne. Wraz ze wzrostem popularności handlu internetowego, powinna rosnąć świadomość konsumentów na temat praw, które posiadają zawierając tzw. umowę na odległość. Często wydaje nam się, że towar kupiony w sieci zawsze możemy zwrócić. Czy jednak tak jest w rzeczywistości?

Odstąpienie od umowy

Konsumentowi kupującemu towar za pośrednictwem internetu przysługuje tzw. prawo do namysłu. Oznacza ono możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni. Warunkiem jest złożenie specjalnego oświadczenia na piśmie. Wiadomość mailowa w tym przypadku okaże się niewystarczająca. Od momentu dostarczenie nam towaru mamy więc dziesięć dni na rozmyślenie się i jego odesłanie. Co istotne, jeżeli sprzedawca nie poinformuje nas o naszym prawie odstąpienia od umowy, termin ten ulega wydłużeniu. Wynosi wówczas aż 3 miesiące licząc od dnia wydania rzeczy. Warto mieć jednak świadomość, że prawo odstąpienia od umowy na odległość nie zawsze jest stosowane.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. W związku z tym konsument zwolniony zostaje ze wszelkich zobowiązań. Oczywiście obie strony umowy powinny dokonać zwrotu wzajemnych świadczeń. Konsument zwraca sprzedawcy towar, a ten oddaje mu wpłaconą kwotę wraz z kosztami dostawy. Termin zwrotu w jednym i drugim przypadku wynosi 14 dni.

Kiedy nie odstąpimy od umowy na odległość?

Nie dotyczy ono z pewnością świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni. Nie będziemy mogli zwrócić również nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na nośniku elektronicznym, jeżeli usuniemy ich oryginalne opakowanie. Prawo odstąpienie od umowy nie obejmuje także umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.

Jeżeli zdecydowaliśmy się na świadczenie o właściwościach określonych przez nas dokładnie w złożonym przez zamówieniu lub ściśle związane z naszą osobą również nie będziemy mogli z niego zrezygnować. To samo dotyczy świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Prawo do namysłu nie dotyczy też dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych oraz sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta. Nie podlegają mu usługi w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywki czy gastronomii.

Okazuje się więc, że przekonanie o możliwości zwrotu towaru kupionego za pośrednictwem internetu albo zrezygnowania z świadczonych tą drogą usług, w niektórych przypadkach może być mylne. 

Autor

Ambroży fusion

opis autora